کوشا صنعت صحرا در برنامه جهش از شبکه استانی قزوین

کوشا صنعت صحرا در برنامه جهش از شبکه استانی قزوین

بررسی مشکلات تولید و صادرات در برنامه جهش با حضور شرکت کوشا صنعت صحرا

.مشکلات تولید و صادرات با حضور شرکت کوشا صنعت صحرا در برنامه "جهش" در شبکه استانی قزوین بررسی شد
در این برنامه که بخش هایی از آن در محل شرکت کوشا صنعت صحرا ضبط شد مدیران شرکت در خصوص مباحث مرتبط با تولید، کیفیت و امور بازرگانی شرکت توضیحاتی را ارایه دادند
.در ادامه مدیریت عامل شرکت، جناب آقای لطفی در خصوص مشکلات موجود در مسیر تولید و بالاخص صادرات مواردی را مطرح نمودند
.این برنامه از شبکه تلویزیونی استانی قزوین پخش خواهد شد