معرفی شرکت کوشا صنعت صحرا

معرفی شرکت کوشا صنعت صحرا

معرفی شرکت کوشا صنعت صحرا و مصاحبه با مدیران این مجموعه در برنامه زنده شبکه شما

عوامل شبکه تلویزیونی شما با حضور در محل شرکت کوشا صنعت صحرا، در برنامه ای زنده به معرفی این واحد تولیدی و بازرگانی پرداختند.
 در این برنامه ضمن مصاحبه با مدیرعامل و سایر مدیران شرکت، گوشه ای از توانمندی های شرکت کوشا صنعت صحرا به نمایش در آمد.
ویدیوی برنامه را در لینک زیر تماشا کنید.